Talleret per aprendre fulles de càlcul

Per acabar amb aquest segón cicle de tallerets, farem un tast amb el programa de càlcul excel per tal d’aprofundir en les seves opcions i accions possibles. Farem un exercici centrat en una comptabilitat d’una casa, per tal de que cadascú aprengui practicant. Inscripcions a: obirarmontseny @ gmail . com Dilluns 11 de juny de … Continua llegint

Talleret per (des)carregar i editar música i fotos del mòbil i/o càmera

En aquest taller aprendrem a descarregar les fotos, els vídeos i la música dels nostres mòbils i càmeres digitals a l’ordinador, aprendrem a guardar-les i organitzar-les. Ademés aprendrem a editar una foto (color, tamany, etc.) i a fer un muntatge de fotos amb música amb el programari de power point i a gravar la música … Continua llegint

Talleret: recerca de informació per internet

La sobreinformació en la era de web 2.0 és un fet, però la web 2.0 ens oferereix una bateria d’eines, serveis i tecnologies que ens ajuden a filtrar la informació que ens interessa i deixar apart el ‘soroll’ que provoquen els carrers del nou internet. Aprenem com buscar informació a través d’uns motors de recerca … Continua llegint

Talleret per aprendre a manegar el correu electrònic webtop

Actualment gran part de la informática es realitza de manera remota. Les eines webtop ens permeten treballar virtualment des de qualsevol ordinador que tingui accés a la xarxa. Es tracta d’un escriptori virtual que s’executa en un navegador web. En un Webtop per tant les aplicacions, dades, arxius, configuració, opcions i privilegis d’accés, es troben … Continua llegint

Talleret per baixar, comprimir i compartir fotos i vídeos dels mòbils i/o càmeres digitals

En aquest taller aprendrem a descarregar les fotos i els vídeos dels nostres mòbils i càmeres digitals a l’ordinador, aprendrem a guardar-les i organitzar-les, a comprimir-les i enviar-les per correu, així com a compartir-les amb els familiars i/o amigues per a que també les puguin disfrutar. Dia i hora: 16 de març de 10 a … Continua llegint

Talleret Pack Office

El primer talleret del nostre consultori tecnològic, tot preguntant a la població d’Arbúcies i rodalies què volen i necessiten aprendre de les noves tecnologies de la informació i comunicació, ha resultat en un taller de pack office per tal de aprofundir en les eines de ofimàtica les quals la gent necessita de manera qüotidiana. El … Continua llegint

Consultori tecnològic i tallerets

Inaugurem un servei d’assessorament, orientació i capacitació per tal de que les persones i les entitats del Montseny incorporeu les eines i aplicacions de la web 3.0 i la Internet social segons els vostres interessos, motivacions i ritmes d’aprenentatge i poder assolir així un grau d’autonomia en el maneig i aplicació d’aquestes tecnologies. Oferim un … Continua llegint